Pedagogika Montessori

Metoda Montessori została stworzona przez włoską lekarkę Marię Montessori, która pracowała z dziećmi przez ponad 50 lat. Istotą metody jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka i jego spontanicznej, twórczej aktywności oraz pomoc w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości.

Główne zadania pedagogiki Montessori:

 • uczenie przez działanie, w trakcie którego relacje pomiędzy dzieckiem a nauczycielem można streścić do jednego zdania: „Pomóż mi zrobić to samemu”;
 • rozwijanie samodzielności dziecka i wiary we własne siły – dzieci samodzielnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy, uczą się realnej oceny swoich umiejętności;
 • ćwiczenie koncentracji – dzieci ćwiczą dokładność oraz wytrwałość podczas wykonywania zadań, a nauczyciel nie przeszkadza im w tym procesie;
 • uczenie współpracowania w ciszy, nie przeszkadzania innym dzieciom;
 • rozwijanie szacunku do porządku i pracy;
 • łączenie dzieci zróżnicowanych wiekowo w jedną grupę, co sprzyja wymianie zdolności i umiejętności, a jednocześnie ułatwia poznawanie reguł społecznych;
 • indywidualny tok nauki każdego dziecka, bo każdy przedszkolak wybiera te zadania, do których jest gotowy, pracuje według własnego tempa, w grupie lub indywidualnie i w miejscu, które mu odpowiada;
 • obserwacja jako klucz do poznania świata dziecka – nauczyciel z uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem, ale pomaga dziecku tylko wtedy, gdy istnieje taka potrzeba.

 

Czego uczymy?

Materiał dydaktyczny w metodzie Montessori dobrany jest tak, by jak najbardziej wszechstronnie kształcić umiejętności dziecka. Można podzielić go na następujące kategorie, które jednocześnie odpowiadają rodzajom prac w ciągu dnia:

 • materiał do ćwiczeń z praktycznego życia, który związany jest z samoobsługą, dbałością o środowisko, kształci nawyk utrzymywania porządku i pozwala na zdobycie niezależności;
 • materiał sensoryczny, który poprzez poznawanie zmysłowe pobudza aktywność umysłową dziecka – pozwala na doświadczanie różnorodności kolorów, kształtów, zapachów, smaków czy rozmiarów;
 • materiały językowe służące do poznawania mowy oraz słowa pisanego, co jest szczególnie ważne, ponieważ – jak twierdziła Maria Montessori i co zostało udowodnione licznymi badaniami – „Dzieci w wieku czterech lat potrafią łatwiej przyswoić język pisany (pisanie i czytanie) niż dzieci w wieku 6 lat”;
 • materiał do matematyki skonstruowany tak, by dziecko przechodziło od konkretu do pojęć abstrakcyjnych;
 • materiał wychowania kosmicznego, czyli biologii, geografii czy astronomii, który ułatwia dziecku poznanie i rozumienie świata;
 • materiały artystyczne umożliwiające rozwój ekspresji muzycznej, plastycznej i zręcznościowej.

 

„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.“

 • Kontakt

  Uniwersytet Malucha
  Przedszkole Montessori

  ul. Galicyjska 16
  32-087 Zielonki
  tel. 603 997 694

  Dyrekcja
  mgr Irena Badura
  tel. 603 997 694

  Napisz do nas